Wie zijn wij

Money Back Consultancy is een doortastend en resultaatgericht adviesbureau gespecialiseerd in de wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid.

Het Nederlandse bedrijfsleven laat jaarlijks vele miljarden euro’s liggen. Dit als gevolg van het fors gegroeide aantal sociale regelingen. Subsidies worden vaak beperkt of in zijn geheel niet benut en de sociale verzekeringspremies zijn vaak te hoog berekend.

Als werkgever weet u hoe ingewikkeld de wet- en regelgeving voor de sociale zekerheid is. Regelmatige wijzigingen hierin maken het er niet makkelijker op om goed op de hoogte te blijven. Wij zijn er om u hierin te ontlasten zodat u zich zonder zorgen kunt focussen op wat u het beste doet, namelijk het op koers houden van uw bedrijf. Money Back Consultancy beschikt als enige in Nederland over een unieke oplossing, namelijk een geautomatiseerde tool ( big data analyse ). Hiermee is het mogelijk om snel inzicht te krijgen in te veel afgedragen premies en niet aangevraagde loonsubsidies.

Wie zijn wij

Wij controleren dit tot 5 jaar ( in sommige gevallen tot 7 jaar ) terug in de tijd. Zo weet u binnen een kort tijdsbestek hoeveel u eventueel terug kunt vorderen. Wij werken tegen een standaard vergoeding, namelijk 1/3 van dit terug te vorderen bedrag.

In de afgelopen 5 jaar al eens eerder handmatig onderzoek laten doen? Geen enkel probleem! Uit ervaring is gebleken dat wij met onze Big data software vaak nog een forse aanvulling kunnen leveren op reeds geclaimde bedragen. Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’, dus baat het niet, schaadt het niet. Wij controleren namelijk ruim 500 componenten per medewerker op in het verleden berekende premies en meer dan 320 subsidiemogelijkheden. Bij handmatige controle worden uitsluitend enkele componenten gecontroleerd.

Wij zijn ons bewust van het feit dat ons, tijdens dit onderzoek, vertrouwelijke informatie wordt toevertrouwd. Vanzelfsprekend gaan wij hier zorgvuldig en discreet mee om. Daar kunt u van op aan. Ook uw werknemers merken vrijwel niets van het onderzoek. Het gaat hier immers uitsluitend om regelingen die de werkgever aangaan.
Tevens voldoen wij aan alle criteria omtrent wet data lek.

Is uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.